EVA KUN
VISUAL ARTIST
 

Husøy Project

 

 
HOME
WORKS
CV (E)
ARTICLES
CONTACT

Konkurransebidrag - Competition contribution

 

 

Intensjon:

Eg ønskjer å tilføre staden former som står i forhold til landskapet og framkallar landskapet. Eg vil tilføre  noko anna som synleggjer omgivnaden gjennom form og storleik, både på avstand og på nært hald.

Formene skal delvis  følgje landskapet og delvis  stå i  kontrast til det. Formene er meint å fungere som "attraktor" og "katalysator" mellom mennesket og naturen.

 
Meir tekst og bilde:

More text and pictures: Husøy project

 

 

 

 

 

 

 

           Til topp side